Skip to the main content

Zoek documenten

Bent u op zoek naar een document? U kunt zoeken op tekst en onderwerp.

Examenreglementen

Algemeen

Overzicht van de tarieven voor het opleidingsseizoen 2024.

Aanvragen examens

Aanvragen van examens diploma Eerste Hulp kunt u bij voorkeur doen via de portal.
Eventueel kan dit ook met onderstaand formulier. Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar examens@ehbo.nl.

Aanvragen van examens certificaat Eerste Hulp aan kinderen kunt u bij voorkeur doen via de portal.
Eventueel kan dit ook met onderstaand formulier. Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar examens@ehbo.nl.

Aanvragen van het examen diploma LOTUS kunt u doen met onderstaand formulier. Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar examens@ehbo.nl.

De spoedprocedure examen Diploma Eerste Hulp kost € 82,- per kandidaat. Een aanvraag voor de spoedprocedure kunt u doen met onderstaand formulier. Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar examens@ehbo.nl.

Voor kandidaten jonger dan 16 jaar is toestemming van een ouder/voogd nodig. Download hiervoor het onderstaande toestemmingsformulier.

Beoordelings- en registratieformulieren

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

De handleiding voor het beoordelingsformulier is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen over het gebruik van het beoordelingsformulier bij het examen Eerste Hulp en het examen Levensreddend Handelen.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Dit formulier is voor het examen diploma Eerste Hulp met vrijstelling:
Kandidaten in het bezit van het diploma Levensreddend handelen, hebben vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het gewone examen.
Met uitzondering van de reanimatie van volwassene (het gehele protocol). Dit wordt te allen tijde getoetst.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Consulenten

De richtlijnen die wij nastreven zijn speciaal voor u op papier gezet, zodat u en uw collega’s, als consulenten van Het Oranje Kruis bij de examinering, op de hoogte blijven van de kwaliteitsstandaarden van Het Oranje Kruis. Dit stuk geeft helderheid over hoe zaken geregeld behoren te zijn.

Digitale pasjes diploma's en certificaten

De handleiding digitale pasjes geeft antwoord op een aantal vragen zoals welke digitale pasjes er gedownload kunnen worden en geeft de werkwijze hoe u de pasjes in de portal kunt downloaden.

Wij vragen u onderstaande informatie op enigerlei wijze door te geven uw cursisten.

U kunt gebruik maken van onze felicitatiebrief om mee te geven aan de geslaagde cursisten.

Examen diploma Eerste Hulp en diploma Levensreddend handelen

De examens voor het Diploma Eerste Hulp worden volgens de laatste richtlijnen van de 28e druk afgenomen. De examinatoren ontvangen bij de bevestiging van het examen meteen de series die tijdens dit examen afgenomen moeten worden. Voor iedere 4 kandidaten wordt 1 serie gebruikt. De series vindt u terug in onderstaand document.

De examens voor het Diploma Levensreddend Handelen worden volgens de laatste richtlijnen afgenomen. De examinatoren ontvangen bij de bevestiging van het examen meteen de series die tijdens dit examen afgenomen moeten worden. Voor iedere 4 kandidaten wordt 1 serie gebruikt. De series vindt u terug in onderstaand document.

Dit document bespreekt de rol van LOTUSslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp en het Diploma Levensreddend Handelen en bespreekt de letsels en ziekten die aan bod kunnen komen in de examenseries.

Examinatoren

Dit document geeft helderheid over hoe zaken geregeld behoren te zijn en wat we verwachten van de examinatoren die ons vertegenwoordigen. U kunt zich hierop baseren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van uw examentaken.

Niet alle aanbieders maken gebruik van een bevoegd instructeur, maar laten alleen het examen afnemen door een bevoegd examinator. Ook in deze situatie is het belangrijk om vast te houden aan de eisen die gesteld worden voor een certificaat eerste hulp aan kinderen. Dit document geeft daarvoor de benodigde handvaten.

Het Oranje Kruis streeft ernaar de examens voor LOTUS zo te organiseren en in te richten dat de omstandigheden voor alle kandidaten zo gelijk mogelijk zijn. Examinatoren spelen daarbij een belangrijke rol. Deze handleiding bevat informatie en richtlijnen voor de examinatoren die belast zijn met het afnemen van de examens LOTUS.

Handleidingen portal

Wanneer u nieuw bent op de portal kunt u met een kwalificatie- of persoonsnummer en geboortedatum een account aanmaken op de portal. Deze handleiding leidt u stap voor stap door het proces.

Een CSV is voor het invoeren van meerdere examens / kandidatenlijsten / examenuitslagen tegelijk. Deze handleiding leidt u stap voor stap door het proces.

Hercertificering diploma Eerste Hulp

Per 1 september 2019 worden de vervaldata voor de kwalificaties (= diploma’s of certificaten) Eerste Hulp, Eerste Hulp aan Kinderen, Jeugd Eerste Hulp en de nieuwe Levensreddend Handelen 2 jaar na de examendatum. Wat dit betekent voor u leest u in onderstaand document.

In- en uitschrijven kwalificatiehouders

Verzoek tot uitschrijven van kwalificatiehouders kunt u bij voorkeur doen via de portal.
Eventueel kan dit ook met onderstaand formulier. Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Verzoek tot inschrijven van kwalificatiehouders kunt u bij voorkeur doen via de portal.
Eventueel kan dit ook met onderstaand formulier. Sla het document eerst op. Vul daarna het formulier in en stuur deze op naar certificering@ehbo.nl.

Materialen examen Eerste Hulp / Eerste Hulp aan kinderen en Levensreddend handelen

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat de (verband)materialen opgenomen in onderstaand document aanwezig zijn tijdens het examen Diploma Eerste Hulp en certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat de (verband)materialen opgenomen in onderstaand document aanwezig zijn tijdens het examen Levensreddend Handelen.

De leverancier van de Prestan reanimatiepop heeft een PDF beschikbaar gesteld, waarin getoond wordt hoe de pop door het weghalen van het klikkermechanisme bruikbaar gemaakt kan worden voor het examen.