Skip to the main content

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meestgestelde vragen over examen en de mogelijkheden binnen de portal.

Examen: eerste hulp inhoudelijk

Zo strak mogelijk zwachtelen gebeurt alleen bij hevig bloedverlies. Dan wordt ook altijd 112 gebeld. De professionele hulpverlening neemt het tijdig over. Tot aan aankomst van de ambulance mag de zwachtel blijven zitten, ondanks eventuele stuwingsverschijnselen. De eerstehulpverlener hoeft bij hevig bloedverlies dus niet te beoordelen of de zwachtel stuwing geeft.

Op het examen geldt ook dat zo strak mogelijk moet worden gezwachteld met de opmerking dat het LOTUSslachtoffer het moet kunnen verdragen. Met andere woorden het LOTUSslachtoffer bepaalt wat mogelijk is.

De examinatoren en het LOTUSslachtoffer zelf zijn ervoor verantwoordelijk dat de aangelegde zwachtels tijdig verwijderd worden. Zie ook “Rol LOTUSslachtoffers bij het examen”.

Over het aangeven van no-play bij het oefenen tijdens de cursus dienen opleider en LOTUSslachtoffer afspraken te maken.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Met een Diploma Eerste Hulp volgens de 27e druk voldoet u aan de eisen voor gastouders. Het ministerie is hierover door Het Oranje Kruis geïnformeerd.

Dit is toch een onderdeel van het Diploma Eerste Hulp en er is niet veel verschil in de eerstehulpverlening ?

Er zijn mensen die alleen in eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.

Diploma instructeur Eerste Hulp

Het Oranje Kruis stelt geen eisen aan de opleiders, maar geeft desgevraagd als advies dat een opleiding voor het Diploma Eerste Hulp het beste gegeven kan worden door een instructeur Eerste Hulp.

Portal

Rechts bovenaan ziet u uw diploma en / of certificaat.

Via de button Download diploma / certificaat kunt u deze als PDF downloaden

Via de button Print profiel gegevens, kunt u een print van deze gehele pagina maken.

De kwalificatiehouder is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de geldigheid van zijn/haar diploma’s en/of certificaten. Daarnaast kan het opleidingsinstituut de kwalificatiehouder informeren over de geldigheid van het diploma of certificaat.

Het Oranje Kruis kan daarbij ook faciliteren. Een kwalificatiehouder kan dit op vrijwillige basis kenbaar maken door de certificeringswekker in te stellen.

Het is mogelijk om per e-mail 12 en/of 6 maanden voor de vervaldatum van de diploma of het certificaat geïnformeerd te worden. Dit kan gedaan worden door deze mogelijkheden aan te geven met de aan/uit schuif.

Hier staat de informatie van de door u behaalde kwalificaties (diploma’s en certificaten):

– type kwalificatie
– examendatum: wanneer u het examen heeft behaald.
– vervaldatum: wanneer het diploma of certificaat vervalt. Een diploma of certificaat van Het Oranje Kruis is twee jaar geldig na examinering en na elke hercertificering (verlenging).

Bij uw profielgegevens kunt u via de button Wachtwoord wijzigen is er de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Door op de potloodicoontjes te klikken, is het mogelijk om gegevens te wijzigen.

Wij vragen u de gegevens zo compleet mogelijk in te voeren. De noodzaak daarvoor wordt in de  privacy documenten toegelicht.

Na inloggen komt u:

– als kwalificatiehouder direct bij uw profielgegevens.

– als contactpersoon van een organisatie, examinator of instructeur Eerste Hulp  op de homepage van de portal. Links staat Uw profiel.
Door op de button Bekijk uw gegevens te klikken komt u op de pagina met uw profielgegevens

Wanneer u het wachtwoord bent vergeten dan is het mogelijk een nieuw wachtwoord aan te maken door te klikken op: Wachtwoord vergeten.

Door uw kwalificatie- of persoonsnummer op te geven en te klikken op de button “Wachtwoord vergeten” dan ontvangt u een e-mail met daarin de informatie voor het maken van een nieuw wachtwoord.

Let op: Het kan gebeuren dat de e-mail in uw spambox terecht komt

Heeft u geen kwalificatie ( = diploma of certificaat)  van Het Oranje Kruis en bent u een contactpersoon van een opleidingsinstituut dan heeft u van Het Oranje Kruis een persoonsnummer ontvangen.

Een kwalificatienummer is het nummer op uw diploma of certificaat.

Eerste keer?

Wanneer u nieuw bent op de portal kunt u met een kwalificatie- of persoonsnummer en geboortedatum een account aanmaken op de portal.

Een kwalificatienummer is het nummer op uw diploma of certificaat.

Heeft u geen kwalificatie ( = diploma of certificaat) van Het Oranje Kruis en bent u een contactpersoon van een opleidingsinstituut dan heeft u van Het Oranje Kruis een persoonsnummer ontvangen. Heeft u geen persoonsnummer ontvangen dan vragen wij u contact op te nemen met Het Oranje Kruis.
Het is niet mogelijk om met uw relatiecode een account aan te maken.

Nadat u een account heeft aangemaakt, ontvangt u een activeringsmail. Wanneer u deze activeert kunt u inloggen in de portal.

Let op: Het kan gebeuren dat de activeringsmail in uw spambox terecht komt .

 

Portal: contactpersoon organisatie

Onder contactpersonen in het menu van de organisatie vindt u alle contactpersonen van de betreffende organisatie.

Door op de betreffende persoon te klikken ziet u de gegevens van deze persoon.

Hercertificeringskaarten (overzichten) die door Het Oranje Kruis aangemaakt en verstuurd worden, zijn ook in de portal  te vinden door als contactpersoon van een organisatie in het menu op Hercertificering te klikken.

Alle hercertificeringskaarten die vallen onder deze organisatie zijn hier zichtbaar.

 • Met de zoekfunctie kunt u de hercertificeringskaarten vinden op nummer.
 • U kunt diverse selecties uitvoeren en filters instellen.
 • U kunt selecteren op verzoek, verwerkt door contactpersoon, ingezonden en verwerkt.
 • Het is ook mogelijk te selecteren op nummer, status en vervaldatum, door op deze kolomtitels te klikken.
 • U kunt de overzichten altijd blijven inzien, ook nadat uw hercertificeringsverzoeken zijn verwerkt.

Door op de regel van het betreffende overzicht te klikken komt u in de hercertificeringskaart.

Als contactpersoon van de organisatie kunt u aangeven welke van uw kwalificatiekaarthouders gehercertificeerd (verlengd) mogen worden:
– Dit doet u door te klikken op de knop Toewijzen
– Per kwalificatiehouder kunt aangeven welke kwalificaties niet gehercertificeerd mogen door deze uit te vinken.
– U hoeft niet de complete lijst in één keer in te vullen, u kunt tussentijds de lijst opslaan door te klikken op de button: Opslaan.
– U kunt de hercertificeringskaarten meerdere keren bewerken.

Wanneer u het diplomanummer van de instructeur Eerste Hulp die de kaart gaat beoordelen heeft ingevuld en de lijst heeft opgeslagen, kunt u klikken op de button: maak definitief .
Uw hercertificeringsoverzicht is dan toegewezen aan een instructeur Eerste Hulp en deze is dan de enige die de lijst mag aanpassen. U kunt dan de lijst alleen nog maar inzien. (lees: niet meer  wijzigen)

Als u de instructeur Eerste Hulp heeft toegewezen, verandert de status in Verwerkt door contactpersoon.
Wanneer de betreffende instructeur Eerste Hulp de kaart heeft beoordeelt veranderd de status in Ingezonden.

Het Oranje Kruis zal vervolgens de hercertificeringskaart beoordelen en controleren.
Indien akkoord zal uw hercertificeringoverzicht worden gefinaliseerd en de status veranderd in Verwerkt.
U ontvangt dan binnen twee weken de nieuwe pasjes.

U kunt het gehele examen annuleren door een e-mail te sturen naar  examen@ehbo.nl

Let hierbij op de Algemene Voorwaarden.

In het scherm van het betreffende examen kunt kandidaten afmelden.

Deze kandidaten kunt u zoeken in de lijst met aangemelde kandidaten bij dit examen. U kunt deze kandidaten aanvinken en daarna klikken op de button : Afmelden kandidaten

dit kan tot sluitingsdatum van aanmelden van kandidaten.

In het scherm van het betreffende examen kunt u zien hoeveel en welke kandidaten zijn aangemeld.

Als het maximum aantal kandidaten dat mogelijk is voor het betreffende type examen is aangemeld dan kunt u geen kandidaten meer aanmelden.

Direct na de aanvraag kunnen er kandidaten worden toegevoegd aan het examen. Dit kan door dit examen te openen.
U komt dan in het scherm van dat betreffende examen.

 • Door te klikken op de button: kandidaten aanmelden kunt u ‘bestaande’ kandidaten (kandidaten die reeds een Kwalificatie hebben van Het Oranje Kruis) aanmelden. Deze kunt u zoeken in de lijst met kwalificatiehouders die bij uw organisatie zijn ingeschreven. U kunt deze kandidaten aanvinken en daarna klikken op de button : Opslaan.
 • U kunt kandidaten toevoegen die nog geen kwalificatie hebben van Het Oranje Kruis door te klikken op de button : Nieuwe kandidaat.

Bij het examen diploma Eerste Hulp,  diploma Levensreddend handelen, Reanimatie (incl. AED) en Jeugd Eerste Hulp is het mogelijk om tot 2 weken vóór het examen nog kandidaten toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Als er naast het aan- of afmelden van kandidaten nog andere wijzigingen nodig zijn, dan kunnen deze tot 2 weken voor het examen worden gemeld.
Let hierbij op de Algemene Voorwaarden.

Bij het examen Eerste Hulp aan kinderen en het certificaat Levensreddend handelen is het mogelijk om bij geplande examens tot 2 dagen vóór het examen nog kandidaten toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Let hierbij op de Algemene Voorwaarden.

Hier vindt u de historie van de door u aangevraagde examens die inmiddels volledig zijn afgerond.

De uitslag van het examen is door Het Oranje Kruis verwerkt en de diploma’s / certificaten worden verstuurd.

Hier kunt u de beoordeelde examens inzien. De uitslag is ingevoerd door de examinator en Het Oranje Kruis moet de uitslag nog verwerken.

Wanneer examinatoren aan het examen diploma Eerste Hulp zijn toegevoegd, krijgt deze de status bevestigd.

Een examenaanvraag voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wordt automatisch omgezet naar de status Bevestigd. Dit proces, onder andere het aanmaken van een examennummer, duurt maximaal 30 minuten.

De status Gepland geldt alleen voor een examenaanvraag voor het Diploma Eerste Hulp. Nadat een examenaanvraag binnenkomt bij Het Oranje Kruis worden examinatoren voor het examen gezocht. Het plannen van het examen, namelijk het toevoegen van examinatoren, wordt ruim voor de aangevraagde examendatum gedaan.

Wanneer een examen wordt aangevraagd, krijgt deze de status Aanvraag.

Dit kan door in het menu examens te klikken op de button Examen aanvragen

Examens kunnen tot uiterlijk 2 weken voor de examendatum worden aangevraagd.

U krijgt een aantal schermen te zien. Nadat u de gegevens in een formulier heeft ingevuld klikt u op de button verder.

 –Wij vragen u de gegevens zo compleet mogelijk in te voeren. De noodzaak daarvoor wordt privacy documenten toegelicht.
– Wij adviseren u kennis te nemen van de examenreglementen, de Algemene Voorwaarden en de tarieven. Door het aanvinken van de betreffende regel bij het laatste formulier verklaart u zich hiermee akkoord, waarna u de aanvraag kunt versturen.

Met het klikken op de button Aanvraag versturen dient u een examenaanvraag in bij Het Oranje Kruis.

Alle examens (met alle verschillende statussen) die vallen onder uw organisatie zijn hier zichtbaar.

 • Met de zoekfunctie kunt u de examens vinden op examennummer, examentype, datum of plaats.
 • U kunt diverse selecties uitvoeren en filters instellen.
 • U kunt selecteren op alle examens, aanvraag, gepland( examinatoren worden gezocht voor examen EH), bevestigd, uitslag ingevoerd, diploma’s afgedrukt, afgerond.
 • Het is ook mogelijk te selecteren op examennummer, examentype, datum, plaats en status,  door op deze kolomtitels te klikken.

Dit kan in het menu kwalificatiehouder.

U zoekt de betreffende kwalificatiehouders op, vinkt deze aan ( vakje voor het kwalificatienummer) en daarna klikt u op de button kwalificatiehouders uitschrijven.

U wordt gevraagd om de reden van uitschrijving aan te geven, waarna u op de button aanvraag versturen klikt.

Nadat u dit bevestigd heeft, wordt de diplomahouder uitgeschreven. De diplomahouder behoudt uiteraard de behaalde kwalificaties, maar zal niet meer ingeschreven staan bij uw opleidingsinstituut of organisatie.

Dit kan in het menu kwalificatiehouder, via de button kwalificatiehouder inschrijven.

Dit betekent dat een kwalificatiehouder kan worden overgeschreven van de ene organisatie naar een andere organisatie.

Het Oranje Kruis zal de betreffende kwalificatiehouder overschrijven van het opleidingsinstituut waar hij/zij momenteel is ingeschreven naar de andere organisatie. Wanneer de aanvraag is geaccepteerd zal de kwalificatiehouder toegevoegd worden aan de lijst kwalificatiehouders. Uiteraard behoudt de kwalificatiehouder bij overschrijving de behaalde certificering

Alle mensen die een kwalificatie ( = diploma en / of certificaat)  hebben en die vallen onder deze organisatie, zijn hier zichtbaar.

 • Met de zoekfunctie kunt u de kwalificatiehouders per organisatie vinden op naam, kwalificatienummer of geboortedatum.
 • U kunt diverse selecties uitvoeren en filters instellen.
 • U kunt selecteren op alle, geldige en verlopen  kwalificatiehouders.
 • Het is ook mogelijk te selecteren op kwalificatienummer, naam, geboortedatum,  rol of vervaldatum, door op deze kolomtitels te klikken.

Als contactpersoon kunt u een organisatie selecteren (klik op het veld), waardoor u op een pagina met de gegevens van de organisatie komt.

Bovenaan kunt met een dropdown menu switchen naar een andere organisatie waar u ook contactpersoon van bent.

Voor elke rol is er een apart tabblad:
– contactpersoon (van een organisatie)
– instructeur: als u mag tekenen voor hercertificering
– examinator

– de kwalificatiehouders die onder de (verschillende) organisatie(s) vallen, beheren
– examens aanvragen
– hercertificering aanvragen

Portal: instructeur

Voor elke rol is er een apart tabblad:
– contactpersoon (van een organisatie)
– instructeur: als u mag tekenen voor hercertificering
– examinator

Portal: examinator

Hier ziet u de aan u toegekende hercertificeringsverzoeken.

 • Met de zoekfunctie kunt u de hercertificeringskaarten  vinden op nummer of organisatie.
 • Het is ook mogelijk te selecteren op nummer, organisatie, status en vervaldatum, door op deze kolomtitels te klikken.

Door op de oranje knop Beoordelen te klikken komt u in de hercertificeringskaart.

Als instructeur Eerste Hulp kunt u aangeven welke kwalificatiekaarthouders gehercertificeerd (verlengd) mogen worden.
– Per kwalificatiehouder kunt aangeven welke kwalificaties niet gehercertificeerd mogen door deze uit te vinken.
– U hoeft niet de complete lijst in één keer in te vullen, u kunt tussentijds de lijst opslaan door te klikken op de button: Opslaan.
– U kunt de hercertificeringskaarten meerdere keren bewerken.

Wanneer u alles heeft ingevuld kunt u klikken op de button: maak definitief .
De lijst is definitief en kan niet meer worden aangepast.
Uw hercertificeringsoverzicht wordt dan verzonden naar Het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis zal vervolgens de hercertificeringskaart beoordelen en controleren.

Dit kan bij de examens met de status Invoeren.
– Hier kunt op filteren door op de button Invoeren te klikken.
– U kunt zoeken op examennummer.

Door op het betreffende examen op de oranje button Invoeren, kunt u de uitslag invoeren.

U kunt per kandidaat één van de drie mogelijkheden invoeren door te klikken op:

 • icoon duim omhoog = competent (geslaagd)
 • Icoon duim omlaag = (nog) niet competent (niet geslaagd)
 • Icoon streepje =  niet aanwezig.

Nadat dit voor alle kandidaten is ingevoerd kunt u het ingevulde beoordelingsformulier uploaden.

Wanneer u bij het examen Eerste Hulp aan kinderen meer dan 12 kandidaten heeft aangemeld op het examen, kunt u twee ingevulde beoordelingsformulieren uploaden.

Nadat de kandidaten zijn beoordeeld en het beoordelingsformulier is geüpload, bevestigt u dat u de uitslag naar waarheid heeft ingevoerd en klikt u de button: Uitslag verzenden.

In het overzicht ziet u de nog komende examens waar u voor bent ingepland en de examens waar u de uitslagen voor dient in te voeren.

Geplande examens:
– Deze hebben de status bevestigd.
– Hier kunt op filteren door op de button Bevestigd te klikken.
– U kunt zoeken op examennummer.

Door op het betreffende examen te klikken komt u in het scherm met de gegevens van het geplande examen.

Voor elke rol is er een apart tabblad:
– contactpersoon (van een organisatie)
– instructeur: als u mag tekenen voor hercertificering
– examinator