Skip to the main content
Check geldigheid kwalificatie (diploma/certificaat)
Vul het kwalificatienummer (= diploma-/certificaatnummer) in samen met de achternaam (zonder tussenvoegsel) van de kwalificatiehouder.
Veld mag niet leeg zijn
Veld mag niet leeg zijn.
Kwalificatiekaart
Naam diplomahouder
Kwalificatie Type Examendatum Vervaldatum
Vervaldatum
×

Het diploma/certificaat is geldig tot deze datum. Zorg ervoor dat er vóór deze vervaldatum aan de hercertificeringseisen wordt voldaan.