Skip to the main content

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder leest u de belangrijkste termijnen en veranderingen ten opzichte van de vorige versie:

  • De termijn voor het aanmelden van examens is veranderd naar 2 weken. Een uitzondering vormen de examens Instructeur Eerste Hulp en het examen Diploma LOTUS. Voor het examen Instructeur Eerste Hulp en het examen diploma LOTUS geldt een aanmeldingstermijn van minimaal 4 weken.
  • Bij aanmelding binnen 2 weken gelden de hogere tarieven van de spoedprocedures.
  • Tot 2 weken voor het examen kunt u kosteloos wijzigen en annuleren.
  • Tussen 2 weken en 1 week voor het examen kunt u kosteloos de deelnemers wijzigen (in-deplaats-stellen) en annuleren tot het minimumaantal kandidaten (ter illustratie; voor Eerste Hulp examens is dit aantal 5, voor het Instructeursexamen is dit aantal 1).
  • Bij annulering binnen 1 week voor het examen wordt het volledige examengeld in rekening gebracht van het aantal aangemelde kandidaten.
  • Bij annulering wordt uitgegaan van het tarief dat geldt bij aanmelding; regulier of spoedtarief.
  • In geval van overmacht wordt naar de individuele omstandigheden gekeken en wordt een beslissing genomen door het bestuur.
  • De kandidaten dienen een geldig legitimatiebewijs bijzich te hebben en dit op verzoek van de examinator te tonen voor aanvang van het examen.
  • Voor bepalingen over het gebruik van NAW-gegevens wordt verwezen naar het privacybeleid. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle examens van Het Oranje Kruis. Tevens gelden voor de examens dat het Algemeen Examenreglement en de aanvullende reglementen van toepassing zijn.